Ukázky administrace systému

Uživatelé a uživatelské role

Možnost kompletní správy přístupových práv...

Typy obsahu a pole (fields)

Každý typ obsahu může mít různá pole - datum, soubory, vazba...

Kategorizace

Široké možností třídění obsahu - hierarchie, vícenásobné přiřazení, štítkování ( tagování )