E

ERP

Enterprise Resource Planning - Manažerský informační systém