Propagace akcí muzea K-S 5 "U potoka"

Oživený bunkr 2008
Pozvánka rekontrukce zvon
Oživený bunkr 2010
Datum realizace: 
08/2010